ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ฉัตรมณี ศิริวิทยากร

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Otolaryngology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888