ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ  

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Ophthalmology : Chiang Mai University
  • Cornea-External Ocular Disease and Refractive Surgery Research : UCLA Stein Eye Intitute

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888