ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ  

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Cornea and Refractive surgery : University of Erlangen-Nuremberg 2015
  • Ophthalmology : Chiang Mai University
  • Cornea & refractive surgery : Chulalongkorn University 2012
  • Cornea-External Ocular Disease and Refractive Surgery Research : UCLA Stein Eye Intitute

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

FRI

28 ก.ย.

SAT

29 ก.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888