ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Ophthalmology : Chiang Mai University 1900

Fellowships

  • Cornea & refractive surgery : Chulalongkorn University 2011
  • Cornea-External Ocular Disease and Refractive Surgery Research : UCLA Stein Eye Intitute 2014
  • Cornea and Refractive surgery : University of Erlangen-Nuremberg 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888