ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatrics : Chiang Mai University
  • Pediatric Dermatology : Institute of Dermatology

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

FRI

28 ก.ย.

SAT

29 ก.ย.

29 Sep

แผนกกุมารเวช

13:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888