ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatrics : Chiang Mai University
  • Pediatric Dermatology : Institute of Dermatology

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888