ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จุฑารัตน์ จิโน

Specialty : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Preventive Medicine, Occupational Medicine : Chulalongkorn University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888