ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. คัทรียา ประจงทัศน์

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888