ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ขวัญนภัส แสงสิน

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Pediatrics : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Pediatric Cardiology : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888