ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กมรวรรณ กตัญญวงศ์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatric Neurology : Chiang Mai University 2005
  • Pediatrics : Chiang Mai University 1997

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888