ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

Specialties : ประสาทวิทยา, ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Neurology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888