ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กนกกาญจน์ เทพมาลัย

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : กุมารศัลยศาสตร์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Surgery : Chiang Mai University
  • Pediatric Surgery : Chulalongkorn University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888