ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ.นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : เวชบำบัดวิกฤต

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Mt Sinai School of Medicine 2003
  • Pulmonary critical care medicine : University of California, Los Angeles
  • Pulmonary disease and critical care medicine : Cedars-Sinai Medical Center

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888