ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Mt Sinai School of Medicine 2003
  • Pulmonary critical care medicine : University of California, Los Angeles 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888