ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Internal Medicine : Mt Sinai School of Medicine 1900

Fellowships

  • Pulmonary critical care medicine : University of California, Los Angeles 1900
  • Pulmonary disease and critical care medicine : Cedars-Sinai Medical Center 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888