ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. ห้องสิน ตระกูลทิวากร

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Surgery : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1981

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888