ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • General Surgery : The Mount Sinai Hospital
  • thoracic Surgery :

Fellowship

  • Thoracic Cardiac Surgery : University of Missouri–Columbia

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888