ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอก

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • General Surgery : The Mount Sinai Hospital
  • Thoracic Surgery : University of Missouri–Columbia

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888