ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • General Surgery : The Mount Sinai Hospital 1900

Fellowships

  • Cardiovascular Surgery : Baylor University 1900
  • Thoracic Surgery : University of Missouri–Columbia 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888