ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Obstetrics and Gynecology : Vanderbilt University Hospital

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888