ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

Specialties : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Emergency Medicine : Chiang Mai University
  • Trauma Surgery : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888