ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. ทพ. ชยารพ สุพรรณชาติ

Specialties : ทันตกรรมทั่วไป, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาเอก
  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888