ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. ทพญ. ปิยะนุช เพิ่มพานิช

Specialties : ทันตกรรมทั่วไป, ปริทันตวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Periodontics : Indiana University 1995

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888