ค้นหาและนัดหมายแพทย์

น.ส. อรทิพ นิมกาญจน์นนท์

ชำนาญพิเศษ :

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา

2557ปริญญาโท, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888