ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

Specialties : นิติเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : เภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Clinical pharmacology and toxicology :

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888