ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

Specialties : นิติเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900
  • Forensic Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Clinical pharmacology and toxicology : 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888