ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. โสรัจ ลักษณ์ไกรศร

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2522กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2518ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888