ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. โชคสุพรรณ ดีวิจิตร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ

Languages : Thai, English

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Hip and Knee Arthroplasty : Chiang Mai University 2013

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888