ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. โชคสุพรรณ ดีวิจิตร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

Languages : Thai, English


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 1997
  • Hip and Knee Arthroplasty : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888