ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เอกวิทย์ ตันประดิษฐ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Resident

  • Internal Medine : Khon Kaen University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888