ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เอกวิทย์ ตันประดิษฐ์

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888