ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เติมพงศ์ เรียนแพง

Specialties : ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

Language : -

Education
-

Resident

  • Surgery : Chiang Mai University

Fellowship

  • Vascular Surgery : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888