ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เชิง จิรวิศัลย์

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์

Resident

  • Ophthalmology : Chiang Mai University

Fellowships

  • Uveitis, Retina, Cornea and External Disease : University of California 2009
  • Retina & Vitreous : Chiang Mai University 2008

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888