ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เชิง จิรวิศัลย์

ชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
Vitreous , Retina, Cornea and External Disease, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2548จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888