ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เชษฐ ศิวะสมบูรณ์

Specialty : รังสีวิทยาทั่วไป

Sub Specialty : อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Languages : Thai, English

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • General Radiology : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Advanced Diagnostic Body Imaging : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888