ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อาทิตย์ ตนะกุล

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Anesthesiology : Chiang Mai University 2008

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888