ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อมร สรรคอนุรักษ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : -

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์

Resident

  • Internal Medicine : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888