ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อมรชัย กริชนิกรกุล

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

  • Surgery : Chulalongkorn University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888