ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อภิญพัฒน์ คงประยูร

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Education

  • Ophthalmology : Khon Kaen University
  • Retina & Vitreous : Khon Kaen University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888