ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุรเชษฐ ผ่องธัญญา

Specialty : จิตเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

  • Psychiatry : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888