ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุรเชษฐ ผ่องธัญญา

Specialty : จิตเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Psychiatry : Chiang Mai University

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

FRI

28 ก.ย.

SAT

29 ก.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888