ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

  • Neurological Surgery : Bhumibol Adulyadej Hospital
  • Pediatric Neurosurgery :

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888