ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

  • Neurological Surgery : Bhumibol Adulyadej Hospital

Fellowship

  • Pediatric Neurosurgery : Royal Children's hospital Melbourne Australia

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888