ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สัตยา โรจนเสถียร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888