ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สัจธรรม สุทธิวุฒิชัย

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Cardiology : Chiang Mai University

FRI

22 มิ.ย.

SAT

23 มิ.ย.

SUN

24 มิ.ย.

MON

25 มิ.ย.

TUE

26 มิ.ย.

WED

27 มิ.ย.

THU

28 มิ.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888