ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888