ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

Specialties : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Residents

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป : ศิริราชพยาบาล 1900
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง : ศิริราชพยาบาล 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888