ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง : ศิริราชพยาบาล

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888