ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมาธิต พรวัฒนเวทย์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Language : -

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์

Resident

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888