ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมภพ มหัทธนพรรค

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888