ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมชาย เลาห์อุทัยวัฒนา

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888