ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ศุภพงษ์ อาวรณ์

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Surgery : Chiangmai University 2006
  • Vascular surgery : Siriraj Hospital 2008

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888