ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ศุภพงษ์ อาวรณ์

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Surgery : Chiangmai University 1900

Fellowship

  • Vascular surgery : Siriraj Hospital 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888