ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ศุภณ ศรีพลากิจ

Specialty : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Urological Surgery : 1998

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888