ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • General Practice : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888