ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชปฏิบัติทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาโท University of London: London School of Hygiene and Tropical Medicine

Education

  • General Practice : Chiang Mai University

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

FRI

28 ก.ย.

SAT

29 ก.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888