ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วรากร จริงจิตร

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Orthopaedic Surgery : Chiangmai University 2007
  • Reconstructive Orthopaedics : Siriraj Hospital 2010

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888