ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ยศวีร์ โชติช่วง

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Resident

  • Internal Medicine : Chulalongkorn University 1900

Fellowship

  • Cardiology : Chiangmai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888