ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มานน สถิโรภาส

Specialties : ตจวิทยา, เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Family Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Dermatology : Institute of Dermatology 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888