ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มานน สถิโรภาส

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Family Medicine : Chiang Mai University
  • Dermatology : Institute of Dermatology

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888