ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มติ เชื้อมโนชาญ

Specialties : ตจวิทยา, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Dermatology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888