ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ภูมิศักดิ์ สุวรรณศร

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Anesthesiology : Chiang Mai University

Fellowship

  • Cardiovascular and Thoracic Anesthesia : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888