ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ภูมิศักดิ์ สุวรรณศร

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Anesthesiology : Chiang Mai University 2007
  • Cardiovascular and Thoracic Anesthesia : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. 2011

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888