ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. พุทธิพร เธียรประสิทธิ์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาเอก American College of Surgeon

Education

  • Neurological Surgery : University of Minnesota

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888