ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. พิชิตชัย อรรถโกมล

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Orthopedic Hand and Upper Extremity Clinical : Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School 2016

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888