ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. พรพงศ์ อิสริยะพฤทธิ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University 2015

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888