ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ปาณัสม์ เจษฎาพร

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Geriatric Medicine : Mahidol University 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888