ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Internal Medicine : Chiang Mai University

Fellowship

  • Infectious Disease : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888