ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 2014
  • Infectious Disease : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888